دانلود رمان بالاخره پیدات کردم

دانلود رمان بالاخره پیدات کردم

دانلود رمان بالاخره پیدات کردم

قسمتی از متن رمان :

 

بعد از آهنگ گوش کردن یه نگاه به بغــل دستم کردم دیدم….!زکی! اینا که خوابن… کرمم گرفت اذیتشون کنم که گفتم بیخی بزار نگاشون کنم ببینیم چه شکلین! آلا یه دختره تقریبا سبزه و جذابه و موهاش قهوه ای نه خیلی تیره نه خیلی روشنه و چشاش رو هم دقیق نمیدونم چون در یک نگاه انگار سبزه!اما وقتی بیشتر نگاه کنی قهوه ای خیلی روشنه.

 

خب نازی دختر سفیدیه و نه چاقه نه لاغر هیکل پری داره و موهاش قهوه روشنه و چشاش عسلیه

 

دانلود فایل apk