ماه: دسامبر 2016

واژینوپلاستی جدیدترین روش جراحی زیبایی زنان

واژینوپلاستی  جدیدترین روش جراحی زیبایی زنان واژینوپلاستی جراحی است که دستگاه تناسلی  (واژن ) که با افزایش سن و زایمان طبیعی  شل و گشاد شده به وضعیت اولیه برمی گردد . برخی از جراحان به ویژه کالج زنان امریکا در تلاش و پیگیری جهت اقداماتی در جهت افزایش حساسیت دستگاه تناسلی می باشند . همانطور […]