دانلود رمان عاشقانه رز سرخ جلد ۲ به قلم زهرا علیپور

دانلود رمان عاشقانه رز سرخ جلد ۲ به قلم زهرا علیپور

دانلود رمان عاشقانه رز سرخ جلد ۲ به قلم زهرا علیپور
دانلود رمان عاشقانه رز سرخ جلد ۲ به قلم زهرا علیپور

در ادامه مطلب

مقدمه :

به پاهایم بوسه زد.
-حتی اگه از جنس آتش باشی از بهشتم بیرون میام!
-نه تو پاکی من از تبار جهنم!
-از جهنم میارمت بیرون میشی از ملائک بهشت!
-چطوری؟!
به پیشانی ام بوسه زد.
-همراه من با خدای من همراه میشیم
-شاید من همون سیب سرخ ممنوعه باشم که بخاطرش از بهشت خدا رونده بشی
-نه تو میشی حوا و من میشم آدم
-خدا فرصت میده؟
-ریسک می‌کنیم بنده ممکن الخطاست
-جنست از چیه ؟
-خاک
-از یک خاک این همه مهربونی بعیده
-خدا همه چیز رو ممکن کرده

خلاصه

دختری از تبار جهنم..
پسری از تبار بهشت..
و اجباری سخت اما عاشقانه..
عشقی شوریده و سهمیگین..
تلاطمی زیبا..
و عشقی پاک و ناب..
با معشوقی از جنس”رز سرخ”
و …

قسمتی از رمان زیبای رز سرخ جلد ۲ :

هوا سرد شده بود..سوز شدیدی می آمد..اواخر پاییز بود..برگ های خزان به این طرف و آن طرف پرواز می کردند..

قدرت باد عجیب شده بود..از درون می لرزید..بی وقفه می دوید..
.
صدای پایش که محکم در گودال های کوچک و بزرگ خیابان فرو می رفت و صدای شالاپ شلوپ آب که به اطراف پرت می شدند.

سکوت خیابان را بر هم می زد..ضربان قلبش به اوج رسیده بود..چراغ های خیابان روشن و خاموش می شد و فضا را خوف ناک تر می کرد..
.
دیگر نقشی در نفس های پی در پی و بی نظمش نداشت..
فقط و فقط تنها امیدش به خدا بود..

به عقب سر برگرداند..هنوز هم دنبالش بود..
چشمهای بی فروغش را بست و قطره اشکی از گوشه چشمش روانه آسمان شد..ماشین نزدیک شد..
.
صدای ترسناکش در نزدیکی اش بلند شد..
-کجا خانم خوشگله؟صبر کن می رسونمت..صبر کن!

دانلود نسخه آندروید