فواید استفاده از شیشه دودبند در زمان آتش سوزی

شیشه دودبند که به آن شیشه ضد حریق و پله فرار نیز گفته می شود. جهت حفظ ایمنی هرچه بیشتر ساختمان به کار می رود. این شیشه ها از جنس شیشه میرال و شیشه سکوریت می باشد و قدرت تحمل فراوان تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد گرما را دارا می باشند. نصب شیشه دود بند در راهروهای ساختمان سبب آن می گردد تا از ورود آتش به سایر طبقات جلوگیری کرده و ایمنی بالایی برای سایر طبقات در هنگام آتش سوزی ایجاد گردد.

چرا شیشه دودبند؟

جلوگیری از گسترش حریق در راه پله اصلی ترین کاربرد شیشه ضدحریق در ساختمان ها می باشد. دود ناشی از آتش سوزی بهترین مسیر برای طی کردن را در راه پله می یابد بدین جهت می بایست در سر راه آن مانعی ایجاد شود. بهترین مانع در سر راه شیشه ضد حریق می باشد. نکته مهم دیگر در مورد شیشه ضد حریق عدم کاهش نور در ساختمان است.

ویژگی شیشه ای بودن درها این امکان را فراهم می آورد تا خللی در نور تامین شده وارد نگردد. گسترش حریق باعث کاهش اکسیژن و به تبع آن بروز خفگی به همراه کاهش شدید دید می گردد. شیشه ضد حریق بیشترین امنیت را جهت ساکنین ایجاد می نماید تا در صورت بروز بتوانند به راحتی از طریق راه پله اقدام به ترک ساختمان نمایند.

نقش شیشه دود بند در اطفاء حریق و اجباری شدن استفاده از آن در ضوابط آتش نشانی

یکی از اولین استانداردهای ایمنی که در مورد ساختمان ها تدوین شده است مربوط به حریق و جلوگیری از گسترش آن می باشد که این مساله باعث ایجاد الزام در استفاده از شیشه دودبند برای گرفتن پایان کار شده است.
شیشه دودبند یکی از مهمترین مصالح ساختمانی است که بایستی ایمنی آن در برابر حریق مورد توجه قرار گیرد. برای پی بردن به علت اهمیت شیشه و نقش آن در توزیع حریق می بایست به رفتار آتش و مهندسی ایمنی آتش سوزی توجه نمود. رفتار آتش در یک فضای بسته و به طور مشخص تر به طور مثال یک اتاق به ورودی های منتهی به آن اتاق وابسته می باشد. حتی یک آتش با حجم کم برای گسترش به میزان اکسیژن بالایی نیاز دارد.
تا زمانیکه سقف و دیوارها فرو نریخته اند پنجره و در تنها راه ورود اکسیژن از فضای بیرون به فضای داخل ساختمان هستند . اگر در ساختار پنجره از شیشه معمولی به جای شیشه دودبند استفاده شود به محض افزایش درجه حرارت تا ۱۰۰ یا ۱۲۰ درجه سانتیگراد شیشه می شکند. و آتش سوزی بدون تاخیر گسترش می یابد. شیشه معمولی که سکوریت شود نیز از لحاظ عملکرد تفاوت چندانی با شیشه معمولی ندارد و فقط در اثر شکستن به قطعات ریز و غیر برنده خرد خواهد شد.

در زمان آتش سوزی و حریق، شیشه دودبند چه نقشی ایفا می کند؟

زمانی که درجه حرارت آتش به ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد برسد کل فضای داخلی در زمان بسیار کوتاه می سوزد. این امر موجب سقوط باقیمانده قطعات شکسته شیشه از پنجره می شود و اکسیژن به آتش می رسد. اگر مساحت پنجره نسبت به میزان آتش کم باشد، هوا رسانی به آن محدود می شود، زمانی که هوا رسانی آتش کافی نباشد، سرعت رشد آن پایین می باشد. البته این به معنای خطر کمتر و یا کنترل آسانتر آتش نیست. بر عکس حرارت فضای داخلی درگیر حریق، باعث تجزیه شیمیایی اجسام موجود در آن فضا می شود. در اثر تجزیه، گازهای احتراق پذیر آزاد شده و فضای موجود را پر می کنند. اما به علت کمبود اکسیژن این گازها سوخته نمی شوند ، با افزایش حجم گازهای داغ، فشار گاز در داخل اتاق بالا رفته و از طریق پنجره های شکسته به بیرون فوران می کند. به محض فوران این گازها به محیط پر از اکسیژن، سوختن آن ها آغاز شده و در نتیجه شعله از طریق پنجره به بیرون زبانه می کشد و آتش سرایت می کند. در شرایطی که مشکل کمبود اکسیژن وجود ندارد، گازهای قابل اشتعال همراه با تمام اجسامی که در داخل اتاق موجودند می سوزند. در این وضعیت شعله ها زبانه نمی کشند اما دود منتشر می شود. خسارت و تلفات جانی در آتش سوزی ها تنها از طریق سوختگی نیست. بلکه درجه حرارت بالا و خفگی نیز در افزایش آمار تلفات نقش بسزایی دارند. توضیحات فوق بیانگر نقش مهم شیشه در گسترش آتش است. ایمن سازی شیشه ها، نه تنها به جلوگیری از پیشرفت آتش کمک می کند بلکه فرصت فرار ساکنین و حتی جمع آوری وسایل گرانبها را نیز مهیا می کند.