برچسب: دانلود رمان دختری در کوچه باغ خاطرات

دانلود رمان دختری در کوچه باغ خاطرات

دانلود رمان دختری در کوچه باغ خاطرات   زندگی دفتری از خاطرههاست  خاطراتی شیرین  خاطراتی مغشوش  خاطراتی که ز تلخی رگ جان میگسلد یک نفر در شب تار  یک نفر در دل خاک  یک نفر همدم خوشبختیهاست  یک نفر همسفر سختیهاست چشم تا باز کنیم  عمرمان میگذرد و ز سر تخت مراد  پای بر تخته […]