برچسب: دانلود رمان عاشقانه جدید من تکرار نمیشوم

دانلود رمان عاشقانه جدید من تکرار نمی شوم

دانلود رمان عاشقانه جدید من تکرار نمی شوم         سرنوشت ما انسان ها همان جمع وتفریق اتفاقاتی است که برایمان می افتد همان اتفاقاتی که خیلی خوشمان می اید رو بخواییم برایمان تکرار شود و اتفاقاتی که برایمان ناراحت کنند هست را برایمان کم اتفاق بیفتد یا اصلا اتفاق نیفتد در رمان […]