برچسب: دانلود رمان پی دی افی رایگان

دانلود رمان سرآغاز یک انتها

دانلود رمان سرآغاز یک انتها قسمتی از متن ابتدایی رمان سر آغاز یک انتها: با صدای در بیدار شدم میدونستم بازم این ابجی خل و چلمونه بی خیال اصال تکون نخوردم خودمو زدم به خواب سارا: باز که مثل خرس خوابیدی کیان بلند شو ببینم من:جون مادرت بی خیال خوابم میاد یه دفعه پتومو از […]