برچسب: رمان های جدید

رمان خاطرات ادم و حوا

رمان خاطرات ادم و حوا کتاب رمان خارجی خاطرات آدم و حوا از مارک تواین، حسن علیشیری (مترجم) آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت اما چه غم حوا خودش بهشت است در آغاز… حوا کی ام ؟ چی ام ؟ کجام ؟ شنبه : دیگه یه روزم شده . انگار دیروز […]