دانلود رمان عاشقانه و جدید بازآ

دانلود رمان عاشقانه و جدید بازآ

دانلود رمان عاشقانه و جدید بازآ
دانلود

در ادامه مطلب

 

خلاصه رمان عاشقانه و جدید بازآ

پاییزه دختری از خانواده ای متعصب و سختگیر است که برای فرار از فشارهای پدر و برادرها تصمیم به ازدواج می گیرد.

غافل از این که دخالت های خانواده همسرش هم به این بلبشو اضافه می شود و …
پاییزه برای نجات زندگی اش بعد از سقوطی که داشته, دست به زانو می زند و برمی خیزد.

مقدمه:

تمام تنم کوفته بود اما دردش به اندازه زن بودنم نبود. من محکوم بودم به جنسیتم.

به جنسیتی که به دست مردان این دیار بی ارزش می شد. گناه کبیره و نابخشودنی من،

زن بودن بود. وگرنه عشق و دوست داشتن که گناه نبود. مردها می توانستند عاشق شوند.

مثل داداش امیر. می توانستند با عشق شان ازدواج کنند. مثل داداش امیر. می توانستند هر

از گاهی در سالن بزرگ خانه را به روی مادر ببندند و با عشق شان صحبت کنند مثل امین.

می بینی! فقط تنها گناه نابخشودنی این خانه “زن بودن ” من بود.
وقتی پدر با تحکم گفت:”پیش مردهای این خونه هیچ حرفی از کثافت کاری این دختر نمیاد”

دانلود نسخهPDF